Korszerűbb és nagyobb kapacitású lesz a putnoki szennyvíztisztító telep

2012. október 30.-án, 16 órától a Belvárosi Művelődési Központban nyilvános lakossági fórumot tartottak a „Putnok szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt kapcsán. A lakossági fórum során minden érdeklődőnek lehetősége nyílt, hogy tájékozódjon a szennyvíztisztító telep fejlesztésének aktuális helyzetéről, várható előrehaladásáról, ütemezéséről. Az érdeklődők közvetlenül a projekt kivitelezőitől, felelős műszaki mérnökétől kaphattak választ a kérdéseikre. Megkezdődik a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése, mely az elavult technológiából eredő nem megfelelő tisztítási hatásfok javítását, a tisztított szennyvíz minőségének előírt határértékek szerinti betartását, valamint az iszapkezelés közép és hosszú távú megoldását szolgálja. A ,,Putnok szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Putnok Város Önkormányzata) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül. A beruházás teljes költsége: 401.022 682 Ft, ebből az elszámolható nettó költség 384.279 022 Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 81,43 %, azaz a támogatás összege: 312 905 323 Ft. A beruházás tervezett kivitelezése: 2012.10.18-2014.06.19

A kiinduló helyzet

Putnok Város szennyvízcsatorna hálózata 1968 óta épült. Az alaphálózat első ütemben 2004-ben bővült, majd második ütemben történő bővítése 2009 második felében fejeződött be. A település csatornázottsága jelenleg 74%-os. A szennyvíztisztító telep 1978-ban létesült. A rendelkezésre álló 715 m3/d + 20 m3/d TFH kapacitású telep nem alkalmas a csatornahálózat-bővítést követően kialakuló óracsúcsok lekezelésére. A jelenlegi technológiája gazdaságtalan és elavult. A tisztítási hatásfok romlásának következtében a tisztított szennyvízben lévő nitrogén és foszfor koncentrációja meghaladja a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendeletben szereplő határértékeket, emiatt az üzemeltetőnek bírságot kell fizetnie, valamint megnövekszik a környezetterhelési díj is, ami további költséget jelent az üzemeltető, és így a lakosság számára.

A projekt előzményei

A szennyvíztisztító telep fejlesztésére 2007-ben már vízjogi létesítési engedélyezési terv készült, melynek módosítását 2010 áprilisában kérte az Önkormányzat az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, mivel a szükséges telepi kapacitás megnövekedett.
A módosított vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állt, amikor Putnok Város Önkormányzata döntött arról, hogy a putnoki szennyvíztisztító telep fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani, vagyis a fejlesztés a Környezet és Energia Operatív Program ,,Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén” lévő ,,Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukció” keretein belül kívánja megvalósítani. A pályázat pozitív eredménnyel zárult és a projekt Támogatási Szerződésének aláírására 2011. augusztus 17-én került sor.
A projekt előkészítési szakaszát követően 2012. október 18-án a Kedvezményezett és a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Kivitelező vállalkozó aláírta a projekt kivitelezési szerződését. A szennyvíztisztító telep fejlesztése FIDIC Sárga könyv szerint kerül megvalósításra.

A projekt megvalósítása

A projekt megvalósítása során a szennyvíztisztító telepen kapacitásbővítés és technológiafejlesztő beruházás valósul meg.
A kapacitásbővítés mértéke: 715 m3/nap + 20 m3/nap TFH-ról 980 m3/nap + 20 m3/nap TFH fogadásra nő (Biológiai LEÉ: 7666 fő).
A technológia korszerűsítés keretén belül a szennyvíztisztítás technológiája javul: eleveniszapos tisztítástechnológia nitrifikációval, denitrifikációval, szervesanyag eltávolítással, szimultán vegyszeres foszfor kicsapással, szükséges recirkulációkkal és keveréssel.
A tervezett tisztítástechnológia részben új technológiai elemek kiépítését tartalmazza, amely új vasbeton műtárgyak kiépítését jelenti a hozzá tartozó gépészettel, részben a meglévő rendszer elemeit használja fel, illetve szükség esetén átalakítja azokat.
A keletkezett szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásra kerül.
A tisztított szennyvíz paraméterei fejlesztést követően megfelelnek a 28/2004. KvVM rendelet Általános kategória szerinti paramétereinek. A tisztított szennyvíz befogadója a Sajó Folyó 111+700 fkm szelvénye lesz. A technológia fejlesztése mellett a meglévő szociális épület is bővítésre kerül.
A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése a Kivitelező vállalkozó feladata. A kivitelezési munkálatok a kiviteli tervek elfogadása után kezdődhetnek meg, előreláthatólag 2013 év elején. A próbaüzem 2013 szeptemberétől indulhat meg. A telep végleges műszaki átadása 2014 júniusában kerül sor.

A projekt eredménye és fenntarthatósága

A beruházás célja, hogy a modern, korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása révéb csökkentse a környezeti terhelést, valamint a jobb higiénés állapotok kialakításával javuljon a lakosság életminősége. Az önkormányzati tulajdonban lévő új szennyvíztisztító telepet az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. fogja üzemeltetni. A Kedvezményezett a projekt során megvalósuló beruházásra 5 éves fenntartási időszakot vállalt.

További információ: Révay Róbert, projektmenedzser, VTK Innosystem Kft. - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Forrás : PVTV

 

Közmunka Program - Putnok Video

Putnok város kisfilmjei

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Facebook

Keresse oldalunkat a facebookon is

Média

Eseménynaptár

Október 2017
H K Sze Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5